A proto je to tak krásné

ležela vedle něj

jako kdyby

jeho pot na hrudi

třesoucí se kolena

přivřené oči

řasa na tváři

zvlhlé dlaně vedle topení

hudba jen polohlasem

dech jen polodechem

vlasy plné dvou parfémů

jako kdyby jí to všechno patřilo

a zítra nic z toho

nebude pravda

Advertisements
A proto je to tak krásné

Živý

živý díky lodím a módě

živý díky básním a statusům

díky městu a lesům

díky vodě a tabáku

díky obrazům a tetování

živý díky hluku a tichu

díky pochopení a omylům

živý díky maxi richterovi a princess nokia

díky chvilkám a nekonečnu

díky čistotě a chaosu

živý díky lásce a reklamě

díky doplňkům a opakům

živý díky integritě a paradoxům

Živý

Přinesl víno

jsi ještě moc mladá

nemůžeš vědět, co je to láska a co je opravdovej strach, že už ji znovu nepoznáš

netušíš, kým se staneš, až se zlomíš a narovnáš

řeknu ti teď jen jedno

když ti kluk přinese víno

měly by to být rovnou dvě lahve

jeden mi je takhle kdysi dal

jenomže jsme je neměli čím otevřít

tak zase odešel

do tmy

Přinesl víno